Välkommen till Medicinska Föreningen Uppsala!

En förening för alla läkarstudenter!

Läkarstudenternas hem…

Medicinska Föreningen är en paraplyorganisation för studenterna och föreningarna på läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Vår funktion är att samordna och koordinera studenterna och föreningarna på programmet. MF har även ansvar för flera övergripande frågor och är inblandade i diverse studiesociala frågor. MF ansvarar för Medicinarcentrum, MedC, som du kan läsa mer om under fliken MedC.

Körsång på Medicinarbalen på Uppsala slott.
Styrelsen för MF:s Sympaticus. Vårterminen 2023

Föreningar för alla sorter…

Teater? band? Fest? Forskning eller varför inte humanitärt arbete? Inom MF kan varje person hitta något som passar just deras intressen och talanger. Ett brett spektrum av underföreningar och samarbetsföreningar säkerställer att din tid som student förbereder dig inför ditt framtida yrke.


Skapa kontakter under din studietid…

Sugen på att jobba i Norge under din studietid? Genom våran huvudsponsor Ecura Care kan du tidigt komma in i de norska arbetsmarknaden och vara mycket uppskattad av både vårdgivare och vårdtagare.


På gång i Medicinska Föreningen: