B. Conciliae

B. Conciliae är föreningen som anordnar läkarprogrammets mottagningsverksamhet varje terminsstart. Föreningen består av en skara studenter ur läkarprogrammets termin 1 och 2. För officiella dokument angående mottagningsverksamheten, se Medicinska Föreningen -> Dokument.

För frågor och synpunkter om mottagningen, maila vordf@mfuppsala.se eller socialtansvarig@mfuppsala.se.

 

Uppdaterad 2019-02-27