Den digitala vården är ett område som ständigt blir allt mer aktuellt i samhället. Men hur fungerar egentligen den digitala vården idag och hur kan framtidens vård se ut?

Medicinska Föreningen välkomnar företaget KRY att föreläsa om den digitala vårdens möjligheter och begränsningar.

Plats: Gunnesalen, Akademiska sjukhuset ing 10
Tid: 27 september 2018, klockan 18.00

Anmäl dig senast 25 september via https://goo.gl/forms/0DqpJ6jLo0L8Q1bk1

 

Länk till Kry – https://www.kry.se/

Länk till Facebookevenemang