Välkommen till Medicinska Föreningen!

Medicinska Föreningen i Uppsala (MF) är en paraplyorganisation som samordnar läkarprogrammets studenter och föreningsverksamheter. På MF:s styrelsemöten, som hålls ungefär en gång per månad, samlas MF:s styrelse och representanter från samtliga underföreningar och diskuterar och beslutar kring smått och stort i både studiemässiga och studiesociala frågor. Inom detta forum finns även mycket nytänkande och har man en vision eller idé är man varmt välkommen att delta i våra styrelsemöten. MF har ansvaret för Medicinarcentrum (MedC), våra lokaler vid Akademiska sjukhuset. MF har även ansvar för läkarprogrammets mottagningsverksamhet, som sker i början av varje termin. På denna hemsida hittar du all nödvändig information för att kunna orientera dig och ta del av student- och föreningslivet på programmet. Du kanske rentav vill engagera dig inom någon förening? Inom MF finns föreningar för alla människor (det är sant!). Ta en titt uppe i spalten till höger så kommer du hitta något som passar dig!   Uppdaterad 2019-02-27