SLS KUF Uppsala verkar för att främja den personliga och professionella utvecklingen hos läkarstudenter och yngre läkare i Uppsala. I Uppsala gör vi det genom föreläsningskvällar, webbinarier och ett mentorskapsprogram som sker i samarbete med Upsala Läkareförening (ULF).

På nationell nivå delar SLS KUF ut flera priser och stipendier samt driver frågor inom global hälsa, medicinsk vetenskap, utbildning, etik, eHälsa och kvalitet.

 

För mer information och kontaktuppgifter:

Facebooksida: https://www.facebook.com/KUF.Uppsala

Hemsida: https://www.sls.se/kuf

E-postadress: uppsala@slskuf.se

 

Uppdaterad 2021-01-12