IFMSA Uppsala är lokalortsföreningen till den stora internationella föreningen IFMSA, som står för International Federation of Medicals’ Associations. IFMSA har 1,3 miljoner medlemmar i drygt 130 länder, vilket gör oss till världens största förening för läkarstudenter. Vi jobbar med frågor som rör mänskliga rättigheter, folkhälsa och medicinsk utbildning. Dessutom har man som medlem hos oss möjlighet att åka på kliniska utbyten, forskningsutbyten, utbildningsläger och internationella konferenser. Lokalt i Uppsala har vi flera olika projektgrupper, läs mer om dem nedan!

 

Att bli medlem i IFMSA är jätteenkelt och gratis, klicka dig in här för att gå med: https://ebas.ifmsa.se/signups/index/37

Vill du engagera dig i föreningen? Vad kul! Du kan antingen kontakta ordförande, vice ordförande eller de ansvariga för våra projekt.

 

Ordförande:

Alva Telander

uppsala@ifmsa.se

 

Vice ordförande:

Sara Naser

vice.uppsala@ifmsa.se

 

Våra projektgrupper:

 

Arbetsgruppen för kliniska utbyten:

Vill du uppleva kulturen, människorna och sjukvården i en annan del av världen? Träffa och lära känna likasinnade studenter och skaffa internationella vänner för livet? IFMSA erbjuder klinikutbyten till cirka 60 olika länder världen över.

Vår arbetsgrupp jobbar både med att skicka och ta emot studenter på kliniska utbyten. Vill du veta mer?

Lokalt ansvarig för kliniska utbyten:

Wiktor Mizgalewicz

leo.uppsala@ifmsa.se

 

Arbetsgruppen för forskningsutbyten:

Om du vill testa på forskning och samtidigt uppleva ett nytt land, då ska du åka på ett av våra forskningsutbyten! 
Vi arbetar med att samordna forskningsutbyten mellan IFMSA och forskare lokalt och ser till att de studenter som åker iväg och de som kommer hit på forskningsutbyte ska få en så bra upplevelse som möjligt!

Lokalt ansvarig för forskningsutbyten:

Robyn van Dam

lore.uppsala@ifmsa.se

 

Arbetsgruppen för folkhälsa:

Jobbar med olika projekt som rör folkhälsa. I Uppsala är det Nallesjukhuset och POP som är våra största projekt, men vi jobbar även med projekten VFMOD (Vårdstudenter för mer organdonation), Donera Mera där vi har ett samarbete med blodbussen och Språkkvällar som är under uppstartsfas.

Nallesjukhuset jobbar för att avdramatisera vården för barn. Det gör vi genom att träffa förskolebarn, undersöka och plåstra om deras gosedjur, och prata lite om kroppen. Vår förhoppning är att sjukhus och vårdpersonal därefter ska kännas lite mindre läskigt!

POP, Psykisk Ohälsa-Projektet, jobbar för att minska psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Vår största verksamhet är våra POP-ups, där vi besöker skolor och ungdomsgrupper och informerar om psykisk hälsa, samt vad man kan göra själv och vilken hjälp som finns att få om man själv eller någon i ens närhet mår dåligt.

 

Vill du vara med i något av våra projekt? Maila oss!

Lokalt ansvariga för forskningsprojekten:

Aisa Ahrens och Isak Prellner

Lpo.uppsala@ifmsa.se

 

Institute for Indian Mother and Child (IIMC)

IIMC är en organisation baserad i Indien dedikerad åt att främja barn och kvinnors hälsa. Organisationen bistår med sjukvård till människor som bor runt om Kolkata, driver flera skolor där barn får gratis utbildning genom ett fadderbarnsprojekt och jobbar för att kvinnor ska få högre utbildning och högre ställning i samhället, bland annat genom utbildningsforum och mikrolån. IIMC i Uppsala stöder organisationen i Indien genom att skicka sommarvolontärer, som under en månad i Kolkata jobbar på organisationens kliniker med undersköterskeuppgifter och hjälper till i de andra projekten. Vill du veta mer om organisationen eller om hur du kan få åka som volontär är det bara att maila!

Lokalt ansvarig för IIMC:

Alva Bertilsson Salomon

iimc.uppsala@ifmsa.se

 

Kärleksakuten

Vi arbetar med sexualupplysning och frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa. I vår verksamheten, som riktar sig mot ungdomar, åker vi ut till skolor på en så kallad ”Utryckning”, där vi föreläser och leder övingar med fokus på sex, kärlek, relationer och värderingar. Passen brukar vara interaktiva och vi vill uppmuntra och inspirera till ett mer öppet och normkritiskt samtalsklimat kring sex och relationer.

Vill du engagera dig i projektet och kanske åka med på en utryckning? Kontakta oss gärna!
Ansvarig för Kärleksakuten:

Raouf Falah Arem

Intern.uppsala@karleksakuten.se

 

Global Med Buddies:

Global Med Buddies anordnar aktiviteter och hjälper till att hitta en fadder åt de utbytesstudenter som kommer till Uppsala under terminerna, via läkarprogrammets utbyten. Syftet med Global Med Buddies är att göra det lättare för de utbytesstudenter som kommer till Uppsala att komma in i studentlivet och få kontakt med andra studenter på läkarprogrammet. Fadderns uppgift är att möta utbytesstudenten på station, hjälpa till att hämta ut nycklar till boende, ge en rundvandring på sjukhuset och i Uppsala.

Har du fler frågor eller vill du bli fadder? Kontakta oss!

Lokalt Ansvarig:

Alexandra Höglund

fadder.uppsala@ifmsa.se

 

Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred:

Vår arbetsgrupp belyser frågor gällande mänskliga rättigheter, demokrati, autonomi och framför allt rätten till jämlik vård.

Ett av våra största projekt är initiativet LIVH (Läkar- och vårdstudenter informerar om vård och hälsa) som genom utryckningar till stans SFI-skolor informerar nyblivna svenskar hur man bäst hittar i det svenska vårdsystemet samt vilka rättigheter en har som patient i Sverige.

Lokalt ansvarig:

Ophelia Almqvist Haas

lorp.uppsala@ifmsa.se

 

Arbetsgruppen för reproduktiv hälsa och aids:

Arbetsgruppen som arbetar för att öka medvetenheten kring reproduktiv hälsa och rättigheter samt bidra till att främja tillgången till mödrahälsovård. I Uppsala är denna arbetsgrupp vilande för tillfället men kontakta gärna ordförande eller vice ordförande om du vill vara med och starta upp projektet igen!

 

IFMSA