Medicinska Föreningen är en paraplyorganisation för studenterna och föreningarna på läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Vår funktion är att samordna och koordinera studenterna och föreningarna på programmet. MF har även ansvar för flera övergripande frågor och är inblandade i diverse studiesociala frågor. MF ansvarar för Medicinarcentrum, MedC, som du kan läsa mer om under fliken MedC.

MF:s presidium består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, lokalansvarig och socialt ansvarig. Dessa väljs för en eller två terminer i taget i samband med årsmötena, som vanligtvis sker i februari varje år. Om man innehar någon av dessa poster är man symboliskt arvoderad – grunden i allt arbete är ideellt och för att det är kul. Självklart är MF en partipolitiskt och religiöst oberoende förening.

Till styrelsemötena som hålls ungefär en gång varje månad kallas även representanter från varje ingående förening, som du kan se i fliken uppe till höger. Dessa representanter är stående och har tillsammans med medlemmarna i presidiet rösträtt vid styrelsemöten. Vid årsmöten har samtliga närvarande som är studenter på läkarprogrammet vid Uppsala Universitet rösträtt. Vid styrelsemöten är övriga studenter varmt välkomna att delta men inte att rösta vid beslutande frågor.

På styrelsemöten beslutar MF:s styrelse bland annat om ekonomiska bidrag och föreningens ekonomi och verksamhetsplan. Föreningar har möjligheten att äska om ekonomiska bidrag för sin verksamhet.

 

Uppdaterad 2019-02-27