För mer info om MSR, följ oss gärna på Facebook och Instagram @medicinskastudieradet.
Kontakta ordförande Theodor Fors på: ordf@msr.studorg.uu.se

MSR logoMedicinska studierådet (MSR) verkar för att trygga utbildningskvaliteten och att ge alla medicine studerande bästa tänkbara förutsättningar för att kunna gå en ljus framtida yrkeskarriär till mötes. Vid våra månatliga möten träffas alla kursrepresentanter, vilka är två stycken utsedda studenter från varje termin, och diskuterar relevanta studierelaterade frågor. Mötenena är emellertid öppna för alla läkarstudenter.

MSR arbetar med att förbättra och effektivisera utbildningsverksamheten. Möjligheterna till detta är stora, då Uppsalas läkarprogram är unikt sett ur ett såväl nationellt som internationellt perspektiv vad gäller studentrepresentation. Tillfälle att påverka finns nämligen i samtliga viktiga styrorgan. Verksamheten är bred. Vi bedriver ett systematiskt arbete beträffande kursutvärderingar för att ständigt kunna påverka och förbättra kurser.  Vi arbetar med att förbättra redan existerande internationella utbyten och att etablera nya. Vi anordnar även informativa studiedagar på diverse temata. Vi delar ut pedagogiska priser till föreläsare och kliniska handledare.


PEDAGOGISKA PRISER

Varje år delar Medicinska studierådet dessutom ut pedagogiska priser till lärare som har gjort sig särskilt förtjänta av studenternas uppskattning. Alla studenter har möjlighet att nominera kandidater till dessa priser under våren. De priser som Medicinska studierådet delar ut är:

  • Symbios som delas ut till bästa kursgivande enhet
  • Munken som går till en legitimerad läkare som är en bra pedagog och en bra handledare under läkarutbildningen
  • Lyktan delas då det är motiverat ut till någon som utfört extraordinära insatser för läkarutbildningen
  • Inspiriet delas ut till någon som gjort en bra insats för läkarprogrammet. Det kan exempelvis vara en föreläsare eller kurssekreterare. Pristagaren behöver inte vara en legitimerad läkare.
  • Pedagogiska rosor – till varje MSR-möte finns det möjlighet att nominera särskilt bra föreläsare eller handledare till en pedagogisk ros (som alltså delas ut kontinuerligt under terminerna).

KURSUTVÄRDERINGAR (KURT)

En av rådets viktigaste uppgifter är att påminna och motivera läkarstudenter att fylla i kursvärderingarna och på så sätt hjälpa till att förbättra läkarutbildningen i Uppsala. Varje kursledning är skyldig att ge studenterna en chans att dela ut ris och ros efter avslutad kurs. Kursvärderingarna är anonyma och skickas ocensurerade till kursledningen. Studenterna får även tillbaka en sammanställning av vad kursen tyckte, dock med alla personnamn på t.ex. föreläsare och amanuenser bortcensurerade. På läkarprogrammet tillämpas elektroniska kursvärderingar. De som ansvarar för att kursvärderingarna sköts som de ska och som granskar varje kursvärdering kallas lämpligt nog för kursvärderingsenheten. Enheten består av två granskare samt vice ordförande i Medicinska studierådet.

 

Vi hoppas att du vill vara med att påverka och vidareutveckla MSR:s arbete. Vi ser fram emot ditt engagemang!

 

Uppdaterad 2023-02-23