Ett engagemang i Medicinska Föreningen innebär nya kontakter och vänner både inom läkarprogrammet och andra program, en mycket god erfarenhet och chansen att vara med och påverka vad som händer på programmet och inom föreningarna.

Vill du engagera dig i MF-presidiet? 

Kom till årsmötet 2/2 2018.

Vill du engagera dig i någon av MF:s alla underföreningar?
Vad härligt! Uppe till höger, i spalten ”Ingående föreningar” hittar du alla föreningar som är kopplade till MF. Det finns något som passar alla, utan tvekan! Föreningarna är välkomnande och öppna för alla nya medlemmar. Engagera dig i en förening och sätt guldkant på din tillvaro som läkarstudent.

Har du en kul idé och vill starta en egen förening?
Då är du varmt välkommen att kontakta ordförande på ordf@mfuppsala.se och presentera din idé. För att starta en förening krävs en verksamhetsplan, stadgar och att man deltar i MF:s styrelsemöten som hålls ungefär en gång per månad. Den representant som där deltar har även rösträtt och kan således påverka mycket som händer på programmet. Ett annat krav är även att alla studenter på läkarprogrammet ska ha möjlighet att gå med i föreningen och/eller ta del av dess verksamhet. Som förening har man då möjlighet att äska ekonomiskt bidrag från MF vid MF:s styrelsemöten, maximalt 5000 kr/äskan.

Vi i MF:s styrelse hoppas att du vill engagera dig i föreningslivet. Det kommer ge dig åtskilliga roliga stunder och många nya vänner!

 

Årsmöte 1/2-2018

På torsdagen den 1 februari håller Medicinska föreningen årsmöte kl 18 i WIESELSALEN ing 10 UAS. Samtliga läkarstudenter är medlemmar och röstberättigade på årsmötet. Kom och gör din röst hörd i valet av presideposter till kommande verksamhetsår samt styrka/avstyrka inkommande motioner.