Engagera dig!

Föreningar för allt och alla…

Varför ska du engagera dig?

Ett engagemang i Medicinska Föreningen innebär nya kontakter och vänner både inom läkarprogrammet och andra program, en mycket god erfarenhet och chansen att vara med och påverka vad som händer på programmet och inom föreningarna.

Vill du engagera dig i MF-presidiet? 

Nya poster kommer att utlysas närmare årsskiftet 2024/2025. Håll utkik via våra sociala medier eller hör av dig till någon i valberedningen

Har du en kul idé och vill starta en egen förening?

Då är du varmt välkommen att kontakta ordförande på ordf@mfuppsala.se och presentera din idé. För att starta en förening krävs en verksamhetsplan, stadgar och att man deltar i MF:s styrelsemöten som hålls ungefär en gång per månad. Den representant som där deltar har även rösträtt och kan således påverka mycket som händer på programmet. Ett annat krav är även att alla studenter på läkarprogrammet ska ha möjlighet att gå med i föreningen och/eller ta del av dess verksamhet. Som förening har man då möjlighet att äska ekonomiskt bidrag från MF vid MF:s styrelsemöten, maximalt 5000 kr/äskan.

Vill du engagera dig i någon av MF:s alla underföreningar?
Vad härligt! Uppe till höger, i spalten ”Underföreningar”/”Samarbetsföreningar” hittar du alla föreningar som är kopplade till MF. Det finns något som passar alla, utan tvekan! Föreningarna är välkomnande och öppna för alla nya medlemmar. Engagera dig i en förening och sätt guldkant på din tillvaro som läkarstudent.

Vi i MF:s styrelse hoppas att du vill engagera dig i föreningslivet. Det kommer ge dig åtskilliga roliga stunder och många nya vänner!

Uppdaterad 2024-01-25