KatMed

KatMed – IFMSA Uppsalas projektgrupp för Katastrofmedicin. Vi lever i en värld där katastrofer, orsakade av både naturen och människan, stadigt ökar. Detta ställer stora krav på både sjukvården och oss, framtidens vårdpersonal. Dessutom tycker vi att katastrofmedicin inte berörs i tillräckligt stor utsträckning under relevanta grundutbildningar i Sverige. Genom denna förening vill vi erbjuda vårdstudenter en plattform att lära sig mer om katastrofmedicin. Vi organiserar allt ifrån workshops till trainings, föreläsningar, onlineaktiviteter och nationella samarbeten. Vi ser fram emot att träffa Er på våra kommande evenemang!

Uppdaterad 24-01-2024